Đuro Đaković

Vlasnička struktura Đuro Đaković Grupa d.d.

Rb. Dioničar % učešća u kapitalu
1 DD ACQUISITION A.S. 18,75
2 CERP (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1) 12,78
3 IVANOVIĆ IVAN BOŽIDAR (1/1) 8,70
4 HPB D.D. (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1) 8,09
5 CERP (0/1) / HZMO (1/1) 6,50
6 BEGIĆ DRAGO (1/1) 0,88
7 ADDIKO BANK D.D./KLIJENT 2 0,72
8 REITOBER KARLO (1/1) 0,58
9 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D./ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DF 0,58
10 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D./ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. ZA TREĆE 0,52
11 ZAG-VET D.O.O. (1/1) 0,50
12 Mali dioničari 41,38
Temeljni kapital društva iznosi 203.064.600,00 kuna i sastoji se od 10.153.230 redovnih dionice nominalne vrijednosti 20,00 kuna. Svaka dionica nosi ista prava.

Pravo glasa obuhvaća sve dioničare Društva na način da je broj glasova koji im pripadaju u Glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica.