Đuro Đaković

Transport

Proizvodni program poslovnog područja Transport najvećim dijelom je fokusiran u društvu Đuro Đaković Specijalna vozila d.d., a manjim dijelom u društvu Đuro Đaković Strojna obrada d.o.o.
Transport

Đuro Đaković je svoj prvi vagon proizveo 1920.-ih i danas možemo reći kako su Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. jedini proizvođač teretnih vagona u Republici Hrvatskoj.

Naši vagoni su 100 % izvozni proizvod do sada su se dokazali na tržištu Europske unije te su dio teretnih flota brojnih zemalja kao što su Njemačka, Francuska, Švicarska, Austrija itd.

Tvrtka je još 2007.godine prvi put certificirana prema TSI regulativi i bila je među prvim tvrtkama u Europi koja je dobila TSI certifikat za jedan vagon (Shimmns). Danas su TSI certifikati sastavni dio svakog novog tipa vagona koji izlazi iz proizvodnog pogona tvrtke Đuro Đaković Specijalna vozila d.d.

Temelj proizvodnog programa su vagoni tipa: Eamos, Eanos, Falns, Faccns , Habbinss, Hbis, Lgns, Rils, Sgnss, Shimms, Tadnss, Tamns te najnoviji vagoni tipa Uacns, Zacns i Talns, nastali kao rezultat vlastitog razvoja.

Optimizacijom i primjenom modernih tehnologija u razvoju, novi vagoni- osiguravaju visoku nosivost korisnog tereta uz minimiziranu vlastitu masu vagona. Vagon tipa Uacns je trenutno najlakši i najefikasniji čelični vagon za prijevoz cementa na europskom tržištu.

Ovim pristupom u projektiranju specijaliziranih vagona, koji je postao europski razvojni trend, stvara se nova generacija proizvoda koji ispunjavaju zahtjeve najnovijih tehničkih i sigurnosnih normi, zahtjeve kupca i njegove infrastrukture, a svojim značajkama omogućuju transport na svim europskim željeznicama normalnog kolosijeka.

Modernizacijom strojeva, opreme i infrastrukture i optimizacijom proizvodnog procesa poboljšan je proces dobivanja maksimalnih rezultata/outputa uz utrošak što manje materijala, rada i energije (inputa).

ĐĐ Strojna obrada d.o.o. ima dugogodišnju tradiciju i iskustvo u proizvodnji komponenti tračničkog programa. Proizvodni program obuhvaća: proizvodnju i popravak osovinskih sklopova (kolnih slogova) najviše za lokomotive te za vagone u skladu s UIC propisima, te proizvodnju različitih prijenosnika snage (ležajevi, zupčanici, vratila, reduktori).

Đuro Đaković Strojna obrada d.o.o. je uz primjenu novih tehnologija tijekom 2017. i 2018. godine proizvela i isporučila zupčanik promjera 3.880 mm i potom još jedan promjera 3.960 mm, što su dva najveća zupčanika proizvedena i isporučena u povijesti grupacije Đuro Đaković.

Teretni vagoni

Pristupačnost