Đuro Đaković

Organizacijska struktura

Društvo Đuro Đaković Grupa d.d. kao Matica ima 4 društva u kojima ima prevladavajući utjecaj. Pored toga Matica ima manjinski udio u dva društva. Društva unutar grupacije su pravno samostalna.

Korporativno upravljanje

Pristupačnost