Đuro Đaković

Informacije o dionici

Oznaka DDJH
Nominalna cijena dionica 20,00 HRK
Broj izdanih dionica 10.153.230
Broj glasova po dionici 1
Tržište Redovito tržište
Uvrštenje svibanj 2003.godine

ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA DIONIČKO DRUŠTVO
Dr. Mile Budaka 1, 35 000
Slavonski Brod, Hrvatska
Tel.:+385 35 446 256
Fax: +385 35 444 108
E-mail: uprava@duro-dakovic.com

Upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu,
OIB: 58828286397, porezni broj: 3635112, IBAN: HR3524850031100279388

Temeljni kapital Društva u iznosu od: 203.064.600,00 kuna uplaćen je cijelosti i podijeljen na 10.152.230 dionica, svaka nominalne vrijednosti 20,00 kuna po dionici.