Đuro Đaković

Odluke Glavne skupštine 14 06 2019

Odluke Glavne skupštine 14 06 2019

Skupština Društva je donijela sljedeće odluke:

odluka o prihvaćanju godišnjeg izvješća Uprave Društva;

odluka o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora;

odluka o prihvaćanju izvješća ovlaštenog revizora;

odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu;

odluka o utvrđivanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu...

Odluke Glavne skupštine 14.06.2019.