Đuro Đaković

Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora

Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora

Dana 29. ožujka 2017. godine održana je 1. konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. na kojoj su verificirane odluke Glavne skupštine ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. od 21. ožujka 2017. godine o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora, te izjave Centra za restrukturiranje i prodaju od 20. ožujka 2017. godine o opozivu i imenovanju člana Nadzornog odbora.

S obzirom na to da su opozvani članovi obavljali funkciju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, članovi Nadzornog odbora izabrali su novog predsjednika Nadzornog odbora g. Igora Žonju i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora g. Hrvoja Kneževića.