Đuro Đaković

Novi ugovor za Đuro Đaković Strojnu obradu

Novi ugovor za Đuro Đaković Strojnu obradu
Vrijednost ugovora je 759.650,00 Eura.

ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o., Slavonski Brod, društvo u vlasništvu Đuro Đaković Grupe d.d. je s "METALKA TRADE" d.o.o. iz Sarajeva sklopila ugovor o nabavci "Monoblok točkova za vučna i vučena vozila sa uslugama naprešavanja monoblok točkova na osovine, te izrade i ugradnje/reparacije mašinskih elemenata osovinskih slogova."

Đuro Đaković Strojna obrada d.o.o. u suradnji sa dugogodišnjim partnerom Metalka Trade d.o.o. iz Sarajeva pobijedila je na međunarodnom natječaju za Željeznice BiH, na poslovima proizvodnje i servisa osovinskih sklopova za Talgo vagone, električne lokomotive i teretne vagone što je rezultiralo sklapanjem predmetnog ugovora.