Đuro Đaković

Izvješće o poslovanju grupacije Đuro Đaković za 1. - 6. 2018.

Izvješće o poslovanju grupacije Đuro Đaković za 1. - 6. 2018.
Grupacija Đuro Đaković je u razdoblju 1 – 6 2018. godine ostvarila ukupne prihode u visini od 282,2 milijuna kuna, a ukupne rashode u visini 277,2 milijuna kuna.

Grupacija je poslovala pozitivno te je ostvarila ukupnu dobit u visini od 5 milijuna kuna.

Posebno treba istaknuti kako je ostvaren pozitivan operativni rezultat (EBITDA) u visini od 20,1 milijuna kuna, odnosno EBITDA marža od 7,3%. Jedino društvo koje još nije ostvarilo pozitivan EBITDA je ĐĐ Industrijska rješenja d.d. te je jedino preostalo za restrukturiranje.

Grupacija je kao dio plana dovršetka restrukturiranja imala i jednokratne troškova otpremnina i otkaznih rokova u visini od 2,6 milijuna kuna tako da je ostvaren normalizirani EBITDA u visini od 22,7 milijuna kuna (EBITDA marža od 8,2%). Najveći dio pozitivnog operativnog rezultata odnosi se na velike projekte koje je grupacija Đuro Đaković uspjela kvalitetno dovršiti te ostvariti pozitivne kalkulacije.

Izvoz je postao glavni izvor prihoda grupacije. Ostvareno je 159,3 milijuna kuna izvoza što je povećanje za 42,9 milijuna kuna (povećanje za 36,9%), a izvoz čini 57,6% ukupnog poslovnog prihoda grupacije čime je ispunjen cilj orijentacije prodaje na inozemna tržišta. Osim orijentacije na izvoz učinjene su i dodatne mjere restrukturiranja koje su postigle određene rezultate.

Također grupacija je uspjela i djelomično restrukturirati svoje obveze kao i vratiti dio dugovanja prema financijskim institucijama tako da na dan 30.06.2018 grupacija ima 279,3 milijuna kuna ukupnih obveza što je za 71,2 milijuna kuna manje nego na dan 30.06.2017. Neto radni kapital grupacije Đuro Đaković je isto tako poboljšan za 54,4 milijuna kuna iako se mora naglasiti da je još uvijek negativan.

Do kraja godine očekuje se nastavak i dovršetak procesa restrukturiranja.

Trenutno tržišna situacija je vrlo dobra te grupacija ima visoku razinu ugovorenih poslova na 30.06.2018. Trenutna razina ukupno ugovorenih poslova iznosi 623 milijuna kuna te se očekuje dobra popunjenost kapaciteta i u narednom razdoblju.

Od zadataka koji su postavljeni planom restrukturiranja preostaje: dovršetak procesa restrukturiranja društva ĐĐ Industrijska rješenja d.d. započetog u posljednjem kvartalu 2017.godine kroz pronalazak strateškog partnera za dio proizvodnog programa društva. Dovršenjem planiranog društvo ĐĐ Industrijska rješenja d.d. ne bi više bila generator gubitaka te bi počela pozitivno poslovanje.

Drugi korak je dovršetak procesa poboljšanja strukture izvora financiranja u pasivi bilance promjenom omjera kratkoročnih i dugoročnih obveza. Dio planiranih promjena je već uspješno obavljen i vidljiv u polugodišnjem financijskom izvješću te se završni korak u refinanciranju očekuje u trećem kvartalu 2018. godine.

Nakon provedene prethodne dvije mjere ĐĐ Grupa d.d. bit će spremna na izlazak na tržište kapitala i postizanje dugoročno održive strukture izvora financiranja. Glavna skupština društva je već donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala upisom novih dionica te je na Upravi društva da raspiše javni poziv nakon provođenja prve dvije točke plana.