Đuro Đaković

Izvješće o poslovanju grupacije Đuro Đaković za 1. - 3. 2018.

Izvješće o poslovanju grupacije Đuro Đaković za 1. - 3. 2018.
Grupacija Đuro Đaković je u razdoblju 1. – 3. 2018. godine ostvarila ukupne prihode u visini od 143,6 milijuna kuna, a ukupne rashode u visini od 139,8 milijuna kuna. Grupacija je poslovala pozitivno te je ostvarila ukupnu dobit u visini od 3,8 mil. kuna.

EBITDA je ponovno pozitivan u visini od 11,1 milijuna kuna, što čini EBITDA maržu od 7,9 % te maržu dobiti od 2,6 %. Usprkos nezadovoljavajućoj strukturi udjela vlastitog kapitala i nedovršenom restrukturiranju društva Đuro Đaković Industrijskih rješenja d.d. postignuta EBITDA imala je snažan rast u odnosu na prethodna tri kvartala, odnosno cijelu godinu 2017. godinu kada je EBITDA marža bila 1,5%.

Dodatne mjere procesa restrukturiranja koje su provedene u prvom kvartalu u društvu Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. još nisi vidljive na financijskim izvješćima te je ovo društvo ostvarilo i negativan ukupan rezultat i negativnu EBITDA. Ostala društva grupacije posluju pozitivno te su ostvarila i povećanje prihoda od izvoza što je vrlo značajno, te bolje EBITDA marže. Dobra popunjenost kapaciteta u segmentu Transporta i projekti u segmentu Industrije i energetike glavni su razlog pozitivnog EBITDA. U 2018. godini više od 50% poslovnih prihoda grupacija Đuro Đaković je ostvarila u segmentu Transporta, koji svoje proizvode u potpunosti plasira na tržište Europske unije. S obzirom na trenutnu ugovorenost poslova, ovaj segment očekuje i daljnje povećanje prihoda.

Tijekom 2018. godine, s naglaskom na drugi kvartal, grupaciju Đuro Đaković očekuje ostvarenje ključnih ciljeva koji su preostali za dovršetak procesa restrukturiranja. Prvi cilj je dovršetak procesa restrukturiranja društva Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. započetog u posljednjem kvartalu 2017.godine kroz pronalazak strateškog partnera za dio proizvodnog programa društva. Dovršenjem planiranog Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. ne bi više bila generator gubitaka te bi započela pozitivno poslovanje. Drugi cilj je dovršetak procesa poboljšanja strukture izvora financiranja u pasivi bilance promjenom omjera kratkoročnih i dugoročnih obveza učinak kojega bi trebao biti vidljiv na polugodišnjem izvješću. Nakon provedene prethodne dvije mjere Đuro Đaković Grupa d.d. bit će spremna na izlazak na tržište kapitala i postizanje dugoročno održive strukture izvora financiranja. Proces restrukturiranja grupacije Đuro Đaković koji je započeo krajem 2014. godine operativno završava sa 2. kvartalom ove godine, a svi negativni efekti (dodatni troškovi i gubici) od istoga bi trebali biti iskazani do kraja trećeg kvartala.

Nadalje, glavni fokus Uprave Đuro Đaković Grupe d.d. će biti na tržišnom nastupu (ugovaranju dovoljne količine poslova za optimalnu popunjenost kapaciteta) te na financijskom restrukturiranju (ostvarivanje bolje ročnosti ukupnih obveza, a nakon toga i većeg učešća vlastitog kapitala u izvorima poslovanja). Uprava u budućnosti očekuje nastavak pozitivnih trendova u poslovanju i postizanje preduvjeta za dugoročno održiv i stabilan rast i razvoj cjelokupne grupacije Đuro Đaković.