Đuro Đaković

Izvješće o poslovanju grupacije Đuro Đaković za 1. - 12. 2017.

Izvješće o poslovanju grupacije Đuro Đaković za 1. - 12. 2017.
Grupacija Đuro Đaković u razdoblju 1 – 12 2017. godine ostvarila je ukupne prihode u visini od 547,3 milijuna kuna, a ukupne rashode u visini od 573,5 milijuna kuna.

Istovremeno je ostvaren pozitivan EBITDA (dobit prije amortizacije, financijskih prihoda i rashoda te poreza) u visini od 14,4 milijuna kuna, što čini EBITDA maržu od 2,7 %. Grupacija Đuro Đaković ostvarila je u razdoblju 1 - 12 2017. godine gubitak u poslovanju od 27,1 milijuna kuna što je negativna marža dobiti od 4,9 %. EBITDA je poboljšan u odnosu na prethodnu godinu za 8,5 milijuna kuna, dok je ostvareni gubitak manji za 7,9 milijuna kuna.

Razlozi negativnog poslovanja su: gubici ostvareni u društvu Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d., izrazito visoki financijski rashodi te gubitak ostvaren u društvu Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. u proizvodnji vagona tipa Uacns.

Ukupan poslovni prihod grupacije Đuro Đaković iznosi 537,5 milijuna kuna imanji je za 40,7 milijuna kuna u odnosu na 2016. godinu (smanjenje za 7,1%). Manje prihode su ostvarili segment Obrane za 3,9 milijuna kuna i segment Industrije i energetike za 166,1 milijuna kuna. Segment Transporta je zabilježio rast prihoda za 140,4 milijuna kuna radi ugovaranja većih količina vagona. Izvoz kao glavni izvor prihoda cjelokupne grupacije Đuro Đaković je također rastao za više od 110% i ostvareno je 303,1 milijuna kuna izvoza, odnosno 158,9 milijuna kuna prihoda više u odnosu na 2016. godinu. Svi tržišni segmenti su zabilježili rast prihoda od izvoza. Udio izvoza u ukupnom prihodu je iznosio 56,4% te pokazuje jasnu orijentaciju grupacije na izvoz kao glavni izvor prihoda u budućnosti.

Tijekom 2018. godine cjelokupnu grupaciju Đuro Đaković očekuju ključni procesi koji su preostali za dovršetak procesa restrukturiranja.

Prvi cilj je rješavanje problema ročnosti obveza i likvidnosti te nakon toga rješavanje problema strukture izvora poslovanja u pasivi bilance koji bi trebali dovesti do dugoročno stabilnog poslovanja. S obzirom na visoku razinu i nepovoljnu strukturu obveza (veliki udio kratkoročnih obveza),već u prvom kvartalu 2018. godine namjera grupacije je promijeniti odnose dugoročnih i kratkoročnih obveza te time riješiti problem likvidnosti u srednjoročnom razdoblju.

Drugi cilj je nastavak procesa restrukturiranja u društvu Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. koji bi nakon provedbe mjera u 2018. godini trebao dovesti do toga da društvo ima pozitivan operativni rezultat. Mjere koje se provode u ovome društvu uključuju optimizaciju broja zaposlenih, ukidanje pojedinih programa, smanjenje troškova rada, kao i poboljšanje strukture vlastitih izvora sredstava u pasivi kao podršku smanjenju financijskih troškova.

Uspješnim ostvarenjem prva dva cilja, stvorili bi se uvjeti za provedbu dokapitalizacije, kao jednog od krajnjih ciljeva procesa restrukturiranja koji bi trebao dovesti do dugoročno stabilnog i održivog poslovanja.