Đuro Đaković

Isporuka posude pod tlakom – kolone za Rafineriju nafte Sisak

Isporuka posude pod tlakom – kolone za Rafineriju nafte Sisak
Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d., tvrtka u sastavku grupacije Đuro Đaković, isporučila je posudu pod tlakom – kolonu za naručitelja Ina d.d., Rafineriju nafte Sisak.

Kolona oznake T-501 izrađena je od ugljičnog čelika, mase je 17,3 tone i visine je 25 metra. Kolona je izrađena u skladu s hrvatskim Pravilnikom o tlačnoj opremi uz uporabu američkih ASME standarda, koji su uobičajeni u primjeni u petrokemijskoj industriji.