Đuro Đaković

Isporuka dvije kolone - posude pod tlakom za Rafineriju nafte Rijeka

Isporuka dvije kolone - posude pod tlakom za Rafineriju nafte Rijeka
Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. isporučila su dvije posude pod tlakom – kolone za naručitelja Ina d.d., Rafineriju nafte Rijeka.

Kolona oznake 393-C-001 izrađena je od visokokvalitetnog ugljičnog čelika, mase 62 tone i visine je 25,2 metra. Kolona oznake 393-C-002 izrađena je od platiranog čelika, mase 22 tone i visine je 27 metra. Kolone su izrađene u skladu s hrvatskim Pravilnikom o tlačnoj opremi uz uporabu američkih ASME standarda, koji su uobičajeni u primjeni u petrokemijskoj industriji.