Đuro Đaković

Glavna skupština donijela odluku o novoj dokapitalizaciji Društva

Glavna skupština donijela odluku o novoj dokapitalizaciji Društva
Na danas održanoj sjednici Glavne skupštine Društva donesene su odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju Novih Dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu Novih Dionica Društva.

Nakon što je Uprava Društva Đuro Đaković Grupe d.d. u svibnju ove godine donijela odluku o nastavku procesa dokapitalizacije Društva, na danas održanoj sjednici Glavne skupštine Društva donesene su odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i izdavanju Novih Dionica uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu Novih Dionica Društva uz korištenje prava iznimke od obveze objavljivanja prospekta kod javne ponude. Temeljni kapital Društva ovom odlukom može se povećati s iznosa od 151.933.680 kuna za iznos od najviše 152.000.000 kuna na iznos od najviše 303.933.680 kuna.

Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se javnom ponudom uz potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu Novih Dionica. Upis Novih Dionica vršit će se u jednom krugu u kojem pravo upisa Novih Dionica imaju svi ulagatelji koji će za upisane vrijednosne papire uplatiti iznos od najmanje 800.000 kuna po ulagatelju, za svaku pojedinačnu ponudu. Navedeni ulagatelji upis mogu izvršiti u roku od najviše tri (3) mjeseca od dana naznačenog u javnom pozivu za upis Novih Dionica, s tim da će u javnom pozivu za upis Novih Dionica biti detaljno naznačena mjesta i vrijeme za upis Novih dionica putem pisanih izjava i rok za uplatu iznosa za upisane Nove Dionice.

Svi postojeći dioničari Društva će imati mogućnost sudjelovanja u postupku upisa Novih Dionica pod jednakim uvjetima kao i ostali ulagatelji.

Izdanje Novih Dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u unaprijed utvrđenom roku za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 2.500.000 do najviše 7.600.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 20,00 kuna. Konačna cijena za koju će se izdati Nove Dionice ovisit će o potražnji iskazanoj od strane ulagatelja i bit će utvrđena odlukom Uprave Društva u roku od dva (2) radna dana nakon isteka razdoblja upisa.

„Pozitivan rezultat poslovanja u prvom kvartalu 2017.godine dokaz je uspješnog provođenja sveobuhvatnog procesa restrukturiranja grupacije Đuro Đaković, nakon višegodišnjih trendova stagnacije i generiranja gubitaka. U ovom prijelomnom trenutku za grupaciju, ponovljeni postupak povećanja temeljnog kapitala, dovest će do poboljšanja izvora financiranja u što kraćem roku, kako bi se postignuta razina poslovanja Društva zadržala i u budućnosti", izjavio je Tomislav Mazal, predsjednik Uprave Đuro Đaković Grupe d.d.