Đuro Đaković

ĐĐ Specijalna vozila d.d. sudjeluju na sajmu Transport Logistic

ĐĐ Specijalna vozila d.d. sudjeluju na sajmu Transport Logistic
ĐĐ Specijalna vozila d.d. sudjeluju kao izlagač na sajmu Transport Logistic, koji se održava u Münchenu od 4. do 7. lipnja 2019.godine.

Transport Logistic je vodeći međunarodni sajam logistike, mobilnosti, IT-a i upravljanja lancem opskrbe, a održava se svake dvije godine. Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. na sajmu izlažu vagon tipa Slnps, koji je u potpunosti konstruiran u ovoj tvrtki.

Vagon tipa Slnps je četveroosovinski vagon koji se koristi za transport različitih vrsta željezničkih pragova, a vagonom se istovremeno može transportirati i portalna dizalica za manipulaciju sa pragovima. Vagon se koristi isključivo prilikom obnove pruge ili izgradnji novih dionica pruge, a opremljen je tračnicama i prijelaznicama koje omogućavaju neometano kretanje portalne dizalice duž cijele kompozicije vagona.