Đuro Đaković

Objava - otvoren stečajni postupak nad društvom ĐĐ Industrijska rješenja