Đuro Đaković

Obavijest o promjeni glasačkih prava Republike Hrvatske

Obavijest o promjeni glasačkih prava Republike Hrvatske

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

10 000 Zagreb

Miramarska 24

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

10 000 Zagreb

Ivana Lučića 2a

Slavonski Brod, 29.10.2019.

Naš broj:92 /2019

Predmet: Obavijest o zaprimljenoj obavijesti o promjenama u glasačkim pravima

Sukladno članku 472. Zakona o tržištu kapitala izvještavamo Vas da je društvo ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d., M. Budaka 1, Slavonski Brod (dalje u tekstu: Izdavatelj), dana 28.10.2019. godine zaprimilo obavijest Centra za restrukturiranje i prodaju, Zagreb (dalje u tekstu: CERP), kao imatelja dionica i zakonskog zastupnika imatelja dionica REPUBLIKE HRVATSKE i HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE o padu glasačkih prava kod Izdavatelja.

Temeljem čl. 13.st.2. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i čl.22. st.2. alineja 3. i čl. 67. Zakona o upravljanju državnom imovinom, CERP je kao zakonski zastupnik REPUBLIKE HRVATSKE, prenio ovlašteniku naknade Ivanu Božidaru Ivanoviću bez naknade 883.589 dionica Izdavatelja, što predstavlja 8,79% od ukupnog broja glasačkih prava Izdavatelja.

Slijedom navedenog, izdavanjem Zaključka kojim se utvrđuje visina naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i prenose dionice bez naknade, REPUBLIKA HRVATSKA je dana 23.10.2019. godine otpustila ukupno 883.589 dionica Izdavatelja, što predstavlja 8,79% od ukupnog broja glasačkih prava Izdavatelja i time pala ispod praga od 25% glasačkih prava Izdavatelja.

Nakon otpuštanja dionica, na dan 28.10.2019. godine, REPUBLIKA HRVATSKA ima 2.279.413 dionica Izdavatelja, što predstavlja 22,45% ukupnog broja glasačkih prava u Izdavatelju, od čega se 1.457.665 dionica vodi na zastupničkom računu CERP (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1), a 821.748 dionica se vodi na računu posebnog založnog prava HPB (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1) u informacijskom sustavu SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA d.d.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ima 660.000 dionica Izdavatelja, što predstavlja 6,50% ukupnog broja glasačkih prava u Izdavatelju, a CERP ima 4.351 dionica Izdavatelja, što predstavlja 0,04% ukupnog broja glasačkih prava u Izdavatelju.

Đuro Đaković Grupa d.d.