Đuro Đaković

Đuro Đaković Grupa d.d.-Transakcije s povezanim osobama

Đuro Đaković Grupa d.d.-Transakcije s povezanim osobama

Temeljem članka 263.d Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) objavljujemo transakcije s povezanim osobama:

Dodatak Sporazumu o zasnivanju založnog prava na pokretninama radi osiguranja novčane tražbine, s HRVATSKOM BANKOM ZA OBNOVU I RAZVITAK, Zagreb, kao Založnim vjerovnikom, i ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o., Slavonski Brod, kao Založnim dužnikom II, pri čemu je ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Založni dužnik I.

Đuro Đaković Energetika i infrastruktura d.o.o. je povezana osoba s Društvom Đuro Đaković Grupa d.d. temeljem udjela Đuro Đaković Grupe d.d. u vlasničkoj strukturi Đuro Đaković Energetike i infrastrukture d.o.o. kojim ista ostvaruje nadzor nad navedenim društvom.

Priroda predmetnog posla: zasnivanje založnih prava na pokretninama Đuro Đaković Grupe d.d. i Đuro Đaković Energetike i infrastrukture d.o.o. u korist HBOR-a, pri čemu su oba društva sudužnici.

Datum transakcije: 13.9.2019. godine.

Vrijednost predmetnog dodatka: 3.520.000,00 EUR.

Dodatak Ugovoru o kreditu i Dodatak Sporazumu o zasnivanju založnog prava na nekretninama radi osiguranja novčane tražbine s HRVATSKOM BANKOM ZA OBNOVU I RAZVITAK, Zagreb, te ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d., Slavonski Brod, ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d., Slavonski Brod, ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o., Slavonski Brod i ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o., Slavonski Brod, kao Sudužnicima, pri čemu je ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, Korisnik kredita.

ĐURO ĐAKOVIĆ Specijalna vozila d.d., ĐURO ĐAKOVIĆ Industrijska rješenja d.d., ĐURO ĐAKOVIĆ Strojna obrada d.o.o. i ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o. su povezane osobe s Društvom Đuro Đaković Grupa d.d. temeljem udjela Đuro Đaković Grupe d.d. u vlasničkoj strukturi navedenih društava kojim ista ostvaruje nadzor nad navedenim društvima.

Priroda predmetnog posla: zasnivanje založnih prava na pokretninama Đuro Đaković Energetike i infrastrukture d.o.o. u korist HBOR-a, pri čemu su sva društva grupacije Đuro Đaković sudužnici.

Datum sklapanja predmetnog dodatka: 13.9.2019. godine.

Vrijednost predmetnog dodatka: 112.500.000,00 kn.

Đuro Đaković Grupa d.d.