Đuro Đaković

Marijana Zubak

Direktor Sektora pravnih poslova
Đuro Đaković Grupa d.d.

Životopis

Marijana Zubak je diplomirala na Pravnom fakultetu 2007. godine, a od 2008. godine radi u Đuro Đakoviću. Usporedno s radom u Grupi, tijekom 2008. i 2009. godine Marijana je volontirala na Općinskom i Trgovačkom sudu u Slavonskom Brodu, nakon čega je 2010. godine položila i pravosudni ispit. U svom dosadašnjem radu najviše se bavila trgovačkim, građanskim i radnim pravom. Marijana Zubak od 2013. godine obavlja funkciju direktorice pravnih poslova Đuro Đaković Holdinga. U rujnu 2015. godine imenovana je na mjesto direktorice Sektora pravnih poslova grupacije Đuro Đaković.