Đuro Đaković

Članice grupacije

Grupacija Đuro Đaković sastoji se od društva Đuro Đaković Grupa d.d. i četiri društva u kojima je Đuro Đaković Grupa d.d. većinski vlasnik.

Društvo Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. proizvodi osnovni borbeni tenk M-84 od ranih osamdesetih godina prošlog stoljeća, a u 2002.godini nastavlja 90-godišnju tradiciju proizvodnje željezničkih vagona u grupaciji ĐĐ.

Djelujući kao jedini proizvođač oklopnih borbenih vozila u Republici Hrvatskoj te glavni ugovaratelj tenkovskog programa i programa BOV- 8x8, tvrtka je deklarirana i nominirana za strateškog partnera Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Hrvatskih oružanih snaga. Proizvodni program obuhvaća vojni program i program teretnih vagona kao osnovne programe, ali isto tako inženjersku opremu te industrijsku kooperaciju u metaloprerađivačkoj industriji, kao dodatne aktivnosti.

Tvrtka Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. je certificirana sukladno EN ISO 9001:2015, EN ISO 9001:2015, BS OHSAS:2007 i EN ISO 50001:2011 za djelatnost razvoja, konstrukcije, proizvodnje i održavanja specijalnih vozila i opreme vojne namjene te građevinskih strojeva i čeličnih konstrukcija. Od certifikata procesa najznačajniji su certifikat pogona za zavarivanje, za proizvodnju opreme pod tlakom (tzv. PED certifikat), proizvodnju čelične konstrukcije (za klasu izvođenja EXC4) i certifikat za zavarivanje tračničkih vozila i komponenti (prema EN 15085-2 za klasu proizvoda CL 1).

Od certifikata za proizvode najznačajniji su certifikat originalnog proizvođača dijelova za BOV (izdan od strane Patrije) te TSI certifikati za razne tipove vagona i okretnog postolja.

Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. je tvrtka koja je kroz vlastiti inženjering i proizvodnju specijalizirana za izvođenje postrojenja i građevina po EPC modelu kao i po modelu „ključ u ruke". Osnovna djelatnost tvrtke je razvoj, projektiranje, inženjering i proizvodnja industrijskih postrojenja, proizvodnja segmenata industrijskih postrojenja i čeličnih konstrukcija.

Društvo Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. je nastalo pripajanjem društava ĐĐ Elektromont d.d. i ĐĐ Proizvodnja opreme d.o.o. društvu Đuro Đaković Inženjering d.d. 2015.godine.

Društvo posjeduje certifikate za sustave upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu te energijom prema EN ISO 9001:2015, EN ISO 9001:2015, BS OHSAS:2007 i EN ISO 50001:2011 kao i druge specijalističke certifikate potrebne za pojedine procese i/ili proizvode: certifikat pogona za zavarivanje, za proizvodnju opreme pod tlakom (PED certifikat i AD Merkblatt HP0 certifikat) i proizvodnju čelične konstrukcije (za klasu izvođenja EXC4).

ĐĐ Strojna obrada d.o.o. je društvo koje ima dugogodišnju tradiciju i iskustvo u remontu komponenti tračničkog programa (kao najznačajnije – remont osovinskih sklopova za lokomotive i vagone). Temeljna djelatnost društva (core business) je strojna obrada. Vlastiti proizvodi, dizajnirani i proizvedeni vlastitim resursima, su prijenosnici snage i ventili za naftnu industriju. Proizvodni program je usmjeren na: proizvodnju i popravak lokomotivskih i vagonskih osovinskih sklopova, proizvodnju različitih prijenosnika snage (ležajevi, zupčanici, vratila, reduktori), proizvodnju bušotinskih ventila, ali i bušotinskih glava tzv. Christmass tree te pružanje usluga strojne i toplinske obrade. U novije vrijeme tvrtka se bavi i proizvodnjom peletirnih linija za proizvodnju peleta iz biomase prema specifičnim zahtjevima kupaca.

Tvrtka raspolaže modernim CNC strojevima i obradnim centrima potrebnim za proizvodnju navedenih proizvoda. Više o strojevima (vrste, mogućnosti) dostupno je na adresi: www.strojna-obrada.hr

Društvo posjeduje certifikate za sustave upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu te energijom prema EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, BS OHSAS:2007 i EN ISO 50001:2011, a za proizvode posjeduje odobrenja za rad izdanih od željezničarskih institucija nekoliko država te, izuzetno bitno za ventilski program, API licencu za proizvodnju bušotinskih zasuna, bušotinskih glava i božićnih drvaca.

Đuro Đaković Energetika i infrastruktura d.o.o. je društvo koje opskrbljuje energentima i uslugama tvrtke smještene u industrijskoj zoni Đuro Đaković, a manjim dijelom i izvan industrijske zone.

Društvo raspolaže postrojenjima za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i komprimiranog zraka, trafostanica te VN i NN razvodnom mrežom, reduciranim postajama i razvodnom mrežom prirodnog plina, telefonskom centralom s TT razvodnom mrežom, te vodovodnom i kanalizacijskom magistralnom mrežom.

Društvo u svom radu primjenjuje elemente sustava upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zaštitom zdravlja, a trenutno posjeduje certifikat za sustav upravljanja energijom prema EN ISO 50001:2011.