Đuro Đaković

Vlasnička struktura Đuro Đaković Grupa d.d. na dan 31.07.2020.

Rb. Dioničar % učešća u kapitalu
1 BAKIĆ NENAD (1/1) 17,71
2 CERP (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1) 12,88
3 IVANOVIĆ IVAN BOŽIDAR (1/1) 8,70
4 HPB D.D. (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1) 8,09
5 CERP (0/1) / HZMO (1/1) 6,50
6 ADDIKO BANK D.D./KLIJENT 2 0,72
7 INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI D.O.O./ ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DF 0,64
8 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D./ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN ZA DF 0,56
9 ZAG-VET D.O.O. (1/1) 0,50
10 REITOBER KARLO (1/1) 0,50
11 KOLAR LJUBOJA (1/1) 0,49
12 ŽUTIĆ DANIJEL (1/1) 0,48
13 Mali dioničari (ostali) 42,20
Temeljni kapital društva iznosi 203.064.600,00 kuna i sastoji se od 10.153.230 redovnih dionice nominalne vrijednosti 20,00 kuna. Svaka dionica nosi ista prava.

Pravo glasa obuhvaća sve dioničare Društva na način da je broj glasova koji im pripadaju u Glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica.