Pretraživanje

Pravo na pristup informacijama

Objavljeno: 27.4.2015. u 15:47
|

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Đuro Đaković Grupa d.d. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine", broj 25/13.). Zakon daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

 

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog i pismenog zahtjeva. Sadržaj pisanog zahtjeva propisan je člankom 18. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN25/13).

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službenici za informiranje Đuro Đaković Grupe d.d.

 

Pisani zahtjev se može podnijeti, i to:

   - putem pošte s naznakom "Zahtjev za pristup informacijama" na adresu:

     Đuro Đaković Grupa d.d., Dr. Mile Budaka 1, 35 000 Slavonski Brod, od 8 do 16 sati

   - putem elektroničke pošte na adresu: iklaric@duro-dakovic.com, s naslovom elektroničke

     pošte: Zahtjev za pristup informacijama

   - putem faksa: 035/444 108, s naslovom Zahtjev za pristup informacijama

   - donijeti osobno u sjedište ĐĐ Grupe radnim danom od 9:00 do 16:00 sati


Službenica za informiranje je:

Ivana Klarić

Korporativne komunikacije

Tel: 035/218 079

Fax:035/444 108

E-mail: iklaric@duro-dakovic.com

 

Dokumenti:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

 

Društvo može od korisnika prava na informaciju naplatiti stvarne materijalne troškove nastale pružanjem informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13).

Društvo se može odreći naplate troškova i osloboditi korisnika prava na informaciju stvarnih materijalnih troškova ako oni ne prelaze iznos od 10,00 kuna.

 

Zakonodavni okvir:

Zakon o pravu na pristup informacijama ( „Narodne novine", broj 25/13.)

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije