Pretraživanje

Vlasnička struktura

Vlasnička struktura Đuro Đaković Grupa d.d. na dan 31.07.2017. godine

Rb. Dioničar % učešća u kapitalu
1 2 3
1. MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1)
22,00
2. HPB D.D. (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1)
18,53
3. Bakić Nenad (1/1) 11,83
4. MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE (0/1) / HZMO (1/1) 8,69
5. ADDIKO BANK d.d./PBZ CO OMF - kategorija B (1/1) 3,80
6. Privredna banka Zagreb d.d./PBZ-SP 2,55
7.

MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE (0/1) - Državna agencija za osig. štednih uloga i sanaciju (1/1)

1,38
8. Interkapital vrijednosni papiri d.o.o./Zbirni skrbnički račun za DF 1,31
9. ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. (1/1) 0,62
10. Erste&Steiermarkische bank d.d./Zbirni skrbnički račun za domaće fizičke osobe 0,57
11. Privredna banka Zagreb d.d./Zbirni skrbnički račun klijenta 0,37
12. ENVOX d.o.o. (1/1) 0,32
13. Mali dioničari (ostali) 28,04
  UKUPNO 100,00