Pretraživanje

Vlasnička struktura

Vlasnička struktura Đuro Đaković Grupa d.d. na dan 28.02.2017. godine

Rb. Dioničar % učešća u kapitalu
1 2 3
1. MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1)
40,53
2. Bakić Nenad (1/1)
11,83
3. MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE (0/1) / HZMO (1/1)
8,69
4. ADDIKO BANK d.d./PBZ CO OMF - kategorija B (1/1)
3,80
5. PBZ d.d./PBZ-SP 2,77
6. MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE (0/1) - Državna agencija za osig. štednih uloga i sanaciju (1/1)
1,38
7. Interkapital vrijednosni papiri d.o.o./Zbirni skrbnički račun za DF 1,08
8. ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d. (1/1) 0,62
9. Erste&Steiermarkische bank d.d./Zbirni skrbnički račun za domaće fizičke osobe 0,57
10. ENVOX D.O.O. (1/1)
0,30
11. Bakić Rujana (1/1) 0,27
12. OTP Banka d.d. / INS683 0,24
13. Mali dioničari (ostali) 28,00
  UKUPNO 100,00