Pretraživanje

Vlasnička struktura

Vlasnička struktura Đuro Đaković Grupa d.d. na dan 31.08.2017. godine

Rb. Dioničar % učešća u kapitalu
1 2 3
1. MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE / REPUBLIKA HRVATSKA
37,86
2. Bakić Nenad
17,72
3. ADDIKO BANK d.d./PBZ CO OMF - kategorija B (1/1) - SERIJA B
6,40
4. ADDIKO BANK d.d./PBZ CO OMF - kategorija B (1/1) 2,84
5. Privredna banka Zagreb d.d./PBZ-SP 1,91
6. OTP BANKA D.D./INS683 - SERIJA B
0,99
7.

Interkapital vrijednosni papiri d.o.o./Zbirni skrbnički račun za DP - SERIJA B

0,98
8. Interkapital vrijednosni papiri d.o.o./Zbirni skrbnički račun za DF 0,98
9. ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.
0,46
10. Ostali
29,86
  UKUPNO 100,00