Pretraživanje

Vlasnička struktura

Vlasnička struktura Đuro Đaković Grupa d.d. na dan 31.05.2018. godine

Rb. Dioničar % učešća u kapitalu
1 2 3
1.
Bakić Nenad (1/1) 17,71
2.
MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1) 17,49
3.
HPB D.D. (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1)
13,87
4.
ADDIKO BANK D.D. / PBZ CO OMF - KATEGORIJA B (1/1) 9,25
5.

MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE (0/1) / HZMO (1/1)

6,50
6.
OTP BANKA D.D. /INS683
1,08
7.
Interkapital vrijednosni papiri d.o.o./Zbirni skrbnički račun za DP
0,98
8.
Interkapital vrijednosni papiri d.o.o./Zbirni skrbnički račun za DF 0,98
9.
OTP BANKA D.D./INE805
0,76
10.

ADDIKO BANK D.D./KLIJENT 2

0,72
11.
ADDIKO BANK D.D./PBZ CO OMF - KATEGORIJA A (1/1)
0,59
12.
VETERINARSKA STANICA ZLATAR BISTRICA D.O.O. (1/1)
0,50
13. Mali dioničari (ostali)
29,55
  UKUPNO 100,00