Pretraživanje

Struktura Đuro Đaković grupacije

Struktura Đuro Đaković grupacije

Struktura Đuro Đaković grupacije : Struktura Đuro Đaković grupacije
Nadzorni odbor:
  • Igor Žonja, predsjednik
  • Hrvoje Knežević, zamjenik predsjednika
  • Ivan Samardžić, član
  • Petar Mišević, član
  • Darija Jurica Vuković, član
  • Miroslav Karamarković, član
  • Blaženka Luketić, član

 

Uprava:

Tomislav Mazal, predsjednik

Marko Bogdanović, član


Poslovna područja:

Obrana

Darko Grbac, član Uprave ĐĐ Specijalna vozila

Transport

Bartol Jerković, predsjednik Uprave ĐĐ Specijalna vozila

Industrija i energetika

Igor Rubil, direktor ĐĐ Industrijska rješenja

Korporativno upravljanje:

Lidija Pintek, direktor
Sektor općih poslova grupacije

Slaven Posavac, direktor
Sektor financija, računovodstva i kontrolinga grupacije

Marijana Zubak, direktor
Sektor pravnih poslova grupacije

Organizacijska struktura DownloadOrganizacijska struktura Download

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 202 kb

Datum objave: 20.9.2016.