Pretraživanje

Antikorupcijski program

Antikorupcijski program

ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM

Akcijski plan za provođenje antikorupcijskog programa za 2015.godinu


CILJ 1. – JAČANJE INTEGRITETA, ODGOVORNOSTI I TRANSPARENTNOSTI U RADU


Mjera 1.1.

  Vizija i misija

  Opći i posebni ciljevi za sljedeće trogodišnje razdoblje

  Osnovne organizacijske vrijednosti

  Osnovni principi u pogledu odnosa s trećim stranama

 

Mjera 1.2.

  Društvo je donijelo Vodič za prevenciju korupcije vodič za svakodnevno poslovno djelovanje Društva te odražava njegove temeljne vrijednosti i standarde ispravnog ponašanja

 

Mjera 1.3.

  Izjava o povjerljivosti i nepristranosti

 

Mjera 1.4.

  Društvo je donijelo Disciplinski pravilnik u Antikorupcijskim aktivnostima

 

Mjera 1.5.

  Opći uvjeti nabave

  Izjava o integritetu

 

CILJ 2. – STVARANJE PREDUVJETA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE NA SVIM RAZINAMA

 

Mjera 2.1.

  Povjerenik za etiku

 

Mjera 2.3.

  Uspostava i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole

 

Mjera 2.4.

  Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije

 

Mjera 2.5.

  Uspostavljanje i/ili jačanje revizorskog odbora

 

Mjera 2.6.

  Godišnji plan rada povjerenika za etiku

  Godišnji plan za jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole

  Godišnji plan za jačanje unutarnje revizije

  Godišnji plan rada revizorskog odbora


Mjera 2.7.

  Upute o ovlastima i postupanju osobe za nepravilnosti

  Osoba za nepravilnosti

 

Mjera 2.8.

  Postupak samoocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta


CILJ 3. - AFIRMACIJA PRISTUPA ”NULTE TOLERANCIJE” NA KORUPCIJU


Mjera 3.1.

  Procjena problema i testiranje razine znanja zaposlenika na područjima identificiranih slabosti


Mjera 3.2.

  Pohađanje seminara i provedba specijalizirane obuke zaposlenika


Mjera 3.3.

  Planovi edukacije

Etički kodeks

Etički kodeks ĐĐH rujan 2015.Etički kodeks ĐĐH rujan 2015.

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1414 kb

Datum objave: 23.2.2014.

Vrijednost dionice DDJH-R-A

Zadnja:14,45 Kn

Izmjena:2,48%

Datum:20.4.2018

Pogledajte detaljnije na Zagrebačkoj burzi
Đuro Đaković Grupa d.d. :
Đuro Đaković Grupa d.d. :
Đuro Đaković Grupa d.d. :
Đuro Đaković Grupa d.d. :
Đuro Đaković Grupa d.d. :
Đuro Đaković Grupa d.d. :
Đuro Đaković Grupa d.d. :
Đuro Đaković Grupa d.d. :