Pretraživanje

Antikorupcijski program

Antikorupcijski program

ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM

Na 27. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 26. studenoga 2009.godine, donesen je Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010. – 2012., kojim je obuhvaćen i Đuro Đaković Holding d.d.

Antikorupcijski program se temelji na Strategiji suzbijanja korupcije koju je Vlada donijela 19. lipnja 2008.godine i izrađenom Akcijskom planu, u čiju su provedbu uključena većina tijela državne uprave. Smjernice, rješenja kao i ciljevi iz Strategije suzbijanje korupcije i Akcijskog plana ovim Programom obuhvaćaju i djelovanje javnih trgovačkih društava, s posebnim naglaskom na jačanje odgovornosti i transparentnosti, stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama i afirmaciji pristupa nulte tolerancije na korupciju.

Đuro Đaković Holding d.d. od 17.12.2014.godine djeluje kao Društvo u pretežitom državnom vlasništvu i ima obvezu provođenja prethodno navedenog Antikorupcijskog programa kao i izrade Akcijskog plana Đuro Đaković Holding d.d. za provođenje antikorupcijskog programa.

Društvo je stoga izradilo Akcijski plan za provođenje antikorupcijskog programa i time realizira postavljene ciljeve kao što su jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu te stvaranje preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama.

Akcijski plan Đuro Đaković Holding d.d. za 2015 godine potvrdio je i Nadzorni odbor Đuro Đaković Holding d.d. na sjednici održanoj 16.04.2015.godine.

Mjere za provođenje antikorupcijskog akcijskog plana za 2015. godinu dio su mjera koje je Društvo provodilo i do sada, a s obzirom na njihovu važnost nastavlja se i dalje, dok dio mjera koje se provode proizlazi iz zakonskih odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama, Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele i dr. Navedenim mjerama Društvo promiče transparentan, zakonit i etičan način poslovanja.

 

ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. upisao je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu promjenu tvrtke Rješenjem broj Tt-16/6764-2 od dana 19. rujna 2016. godine na način da društvo Đuro Đaković Holding d.d. nastavlja poslovati pod tvrtkom ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d.

 

Akcijski plan za provođenje antikorupcijskog programa za 2015.godinu


CILJ 1. – JAČANJE INTEGRITETA, ODGOVORNOSTI I TRANSPARENTNOSTI U RADU


Mjera 1.1.

  Vizija i misija

  Opći i posebni ciljevi za sljedeće trogodišnje razdoblje

  Osnovne organizacijske vrijednosti

  Osnovni principi u pogledu odnosa s trećim stranama

 

Mjera 1.2.

  Društvo je donijelo Vodič za prevenciju korupcije vodič za svakodnevno poslovno djelovanje Društva te odražava njegove temeljne vrijednosti i standarde ispravnog ponašanja

 

Mjera 1.3.

  Izjava o povjerljivosti i nepristranosti

 

Mjera 1.4.

  Društvo je donijelo Disciplinski pravilnik u Antikorupcijskim aktivnostima

 

Mjera 1.5.

  Opći uvjeti nabave

  Izjava o integritetu

 

Mjera 1.6.

  Katalog informacija

  Zahtjev za pristup informacijama

  Zahtjev za dopunu/ispravak informacije

  Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

 

Mjera 1.7.

  Odluke Uprave i mjere donijete uz suglasnost Vlade RH

  Informacije o poslovanju Društva

  Izvješće neovisnog revizora o reviziji financijskog poslovanja Društva

  Informacije o natječajima za zapošljavanje

  Informacije zanimljive za javnost


CILJ 2. – STVARANJE PREDUVJETA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE NA SVIM RAZINAMA


Mjera 2.1.

  Službenik za informiranje

 

Mjera 2.2.

  Povjerenik za etiku

 

Mjera 2.3.

  Uspostava i/ili jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole

 

Mjera 2.4.

  Uspostavljanje i/ili jačanje unutarnje revizije

 

Mjera 2.5.

  Uspostavljanje i/ili jačanje revizorskog odbora

 

Mjera 2.6.

  Godišnji plan rada službenika za informiranje

  Godišnji plan rada povjerenika za etiku

  Godišnji plan za jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrole

  Godišnji plan za jačanje unutarnje revizije

  Godišnji plan rada revizorskog odbora


Mjera 2.7.

  Upute o ovlastima i postupanju osobe za nepravilnosti

  Osoba za nepravilnosti

 

Mjera 2.8.

  Postupak samoocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeđenja integriteta


CILJ 3. - AFIRMACIJA PRISTUPA ”NULTE TOLERANCIJE” NA KORUPCIJU


Mjera 3.1.

  Procjena problema i testiranje razine znanja zaposlenika na područjima identificiranih slabosti


Mjera 3.2.

  Pohađanje seminara i provedba specijalizirane obuke zaposlenika


Mjera 3.3.

  Planovi edukacije

Etički kodeks

Etički kodeks ĐĐH rujan 2015.Etički kodeks ĐĐH rujan 2015.

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1414 kb

Datum objave: 23.2.2014.

Vrijednost dionice DDJH-R-A

Zadnja:18,40 Kn

Izmjena:1,38%

Datum:18.1.2018

Pogledajte detaljnije na Zagrebačkoj burzi
Đuro Đaković Grupa d.d. :
Đuro Đaković Grupa d.d. :
Đuro Đaković Grupa d.d. :
Đuro Đaković Grupa d.d. :
Đuro Đaković Grupa d.d. :
Đuro Đaković Grupa d.d. :
Đuro Đaković Grupa d.d. :
Đuro Đaković Grupa d.d. :