Contact

Contact Information

Đuro Đaković Group Plc.

Dr. Mile Budaka 1

35 000 Slavonski Brod

Hrvatska

Tel: +385 (0)35 446 256

Fax: +385 (0)35 444 108

uprava@duro-dakovic.com

 

Đuro Đaković Energetika i infrastruktura d.o.o.

Dr. Mile Budaka 1
35000 SLAVONSKI BROD

Tel:+385 35 218 010
Fax:+385 35 218 818

E-mail: dd-energetika-infrastruktura@duro-dakovic.com

Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d.

Dr. Mile Budaka 1
35000 SLAVONSKI BROD

Tel: +385 35 448 324
Fax: +385 35 441 113

E-mail: ddir@duro-dakovic.com

 

Đuro Đaković Specijalna vozila d.d.

Dr. Mile Budaka 1
35000 SLAVONSKI BROD

Tel: +385 35 446 045
Fax:+385 35 446 181

E-mail: marketing@ddsv.hr


Đuro Đaković Strojna obrada d.o.o.

Dr. Mile Budaka 1
35000 SLAVONSKI BROD

Tel: +385 35 446 469
Fax: +385 35 444 702

E-mail: dd-so@duro-dakovic.com


Defence

 

marketing@ddsv.hr

 


Transport

marketing@ddsv.hr


Industry and energetics

ddir@duro-dakovic.com


Vrijednost dionice DDJH-R-A

Zadnja:10,10 Kn

Izmjena:2,43%

Datum:17.6.2019

Pogledajte detaljnije na Zagrebačkoj burzi
Đuro Đaković Grupa d.d. :
Đuro Đaković Grupa d.d. :
Đuro Đaković Grupa d.d. :
Đuro Đaković Grupa d.d. :
Đuro Đaković Grupa d.d. :
Đuro Đaković Grupa d.d. :